ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΙΙ

Θερμομόνωση κελύφους (εξωτερικής τοιχοποιίας) διαμερισμάτων στα πλαίσια του επιδοτούμενου προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον ΙΙ

Category
EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΌΙΚΟΝ ΙΙ