Τέλος χρόνου για τη νέα αύξηση των αντικειμενικών αξιών

Τέλος χρόνου για τη νέα αύξηση των αντικειμενικών αξιών

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις αναπροσαρμογές στις αντικειμενικές τιμές το 2019 και το 2020, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εναρμόνιση των φορολογητέων αξιών των ακινήτων με τις πραγματικές τιμές της κτηματαγοράς.

Και όλα αυτά πριν καλά καλά οι νέες αντικειμενικές αξίες εφαρμοστούν καθολικά στη φορολογία, πέραν δηλαδή της χρήσης τους για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ.

Ωστόσο η διαδικασία υπολογισμού των αντικειμενικών αξιών το 2019 θα γίνει με τον τρόπο που έγινε φέτος, δηλαδή θα επιστρατευθούν οι ιδιώτες εκτιμητές ακινήτων προκειμένου να προσδιοριστούν οι τιμές ζώνης και συντελεστές εμπορικότητας.

Το υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα τροπολογία στη Βουλή με την οποία καθορίζει τη διαδικασία που θα ακολουθείται στο εξής για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. Η τροπολογία προβλέπει πως οι ιδιώτες εκτιμητές που προσέλαβε φέτος το υπουργείο Οικονομικών για να προσδιορίσουν τις τιμές ζώνης σε όλη τη χώρα θα επιστρατεύονται εφεξής για τον καθορισμό των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.

Έτσι, το έργο της σύνταξης των απαιτούμενων εισηγήσεων προς τον υπουργό Οικονομικών, θα ανατίθεται στους ειδικούς εκτιμητές που έχουν πιστοποιηθεί στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών και οι οποίοι διαθέτουν σημαντικά εχέγγυα γνώσης, πληροφόρησης, εμπειρίας και αμεροληψίας και δεσμεύονται από τον σχετικό Κώδικα Δεοντολογίας του υπουργείου Οικονομικών.

Οι πιστοποιημένοι εκτιμητές θα προχωρούν με κάθε πρόσφορο μέσο στη διαμόρφωση επιστημονικά τεκμηριωμένης εισήγησης, την οποία και θα παραδίδουν στις αρμόδιες επιτροπές του υπουργείου.

Θανάσης Κουκάκης

insider.gr