Αυξήθηκε ο δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτηρίων σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Αυξήθηκε ο δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτηρίων σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Ο Γενικός Δείκτης Τιμήν Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών, με έτος βάσης 2010=100,0 και μήνα αναφοράς τον Απρίλιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2017 παρουσίασε αύξηση 1,1%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2017 με το 2016, δεν σημειώθηκε μεταβολή.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Απρίλιο 2018, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαρτίου 2018, δεν παρουσίασε μεταβολή έναντι μείωσης 0,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντιστοίχων μηνών του έτους 2017.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Μαΐου 2017 – Απριλίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2016 – Απριλίου 2017, παρουσίασε αύξηση 0,6% έναντι μείωσης 0,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγουμένων δωδεκαμήνων.